Aivot ja mieli on uskomaton työkalu, johon kuuluu monia osia, jotka toimivat saumattomassa yhteistyössä toistensa kanssa. Tämä ei pelkästään pidä ihmistä hengissä, vaan mahdollistaa myös ympäristön ymmärtämisen ja käsittämisen. Aivojen kunnossapito onkin erittäin tärkeää, jos halutaan elää pitkä, terveellinen ja täyttävä elämä. Koskaan ei ole liian myöhäistä, tai aikaista, aloittaa aivojen toiminnan kehittämistä ja ottaa kaikki hyöty irti mittavasta potentiaalista, jota ihmisen aivot pitävät sisällään.

Aivojen toimintaan vaikuttaa moni asia

Useiden tutkimusten mukaan sekä terveyteen, että elämäntyyliin, vaikuttavat päätökset vaikuttavat myös aivojen työskentelyyn, sekä sairauksien, kuten dementian, syntymiseen. Esimerkiksi dementian aiheuttavat aivojen muutokset alkavat jo vuosia ennen itse sairauteen liitettyä oireita, joten erityisesti keski-ikäisten ihmisten tulisi keskittyä aivojen, sydämen ja kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitoon. Koskaan ei ole liian myöhäistä tarttua asiaan ja yrittää saada aivot toimimaan optimaalisesti pidempään. Dementian oireita voidaan myös auttaa hidastamaan, erityisesti terveellisillä elämäntavoilla, jolloin mielen kykyjen heikkeneminen hidastuu merkittävästi.

Miten aivojen työskentelyyn voidaan vaikuttaa?

Jotta mieltä murentavia tauteja voitaisiin välttää ja aivot pysyisivät mahdollisimman terveinä, tulee ottaa huomioon tiettyjä asioita, jotka tähän vaikuttavat. Tässä ei tule kuitenkaan huomioida ainoastaan aivoja, vaan myös sydämen ja koko elimistön toimintaa, sillä mitä aikaisemmin terveydestä aletaan pitämään huolta, sitä pienempi riski sairastumiseen on myöhemmin. Takuita ei kuitenkaan voida antaa, sillä esimerkiksi dementian varalle ei ole olemassa varmaa ehkäisyä, eikä edes parannuskeinoa. Sairastumiseen vaikuttaa myös omien elämäntapojen lisäksi geenit, sekä ympäristö, joiden yhteisvaikutusta voi olla äärettömän haastava mitata. Tutkimuksilla on kuitenkin voitu osoittaa, että dementian ja muiden kroonisten sairauksien syntymisen riskiä voidaan huomattavasti pienentää, toimimalla tiettyjen terveellisten elämäntapojen mukaan. Oman itsensä tehtävänä onkin toimia vartijana, joka suojelee sitä kaikista tärkeintä ominaisuutta, eli mieltä. Tämä tapahtuu hyvän ruokavalion ja fyysisen aktiviteetin lisäksi myös henkisillä haasteilla ja aivoille tarkoitetuilla aktiviteeteilla.

Koska aivoista huolehtiminen alkaa?

Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa pitämään huolta mielestä ja vaihtaa elämäntyyli terveellisempään vaihtoehtoon. Tämä ei myöskään tarkoita kalliita hoitoja, tai aivojen työskentelyä tehostavia ohjelmia, toisin kuin usein luullaan. Tietenkin aivojen töskentelyä tehostavat ohjelmat voivat olla käteviä ja auttaa asiassa, mutta suurin vaikutus aivojen toimintaan on päivittäisillä tavoilla. Yleisimpiin käteviin ja tehokkaisiin elämäntapa muutoksiin kuuluvat esimerkiksi:

  • Sydämen toiminnasta huolehtiminen
  • Fyysinen aktiviteetti
  • Aivojen henkinen aktivointi
  • Terveellinen ruokavalio
  • Sosiaaliset aktiviteetit

Aivoja rappeuttavien sairauksien ja vammojen takana voi olla myös muut syyt, kuten henkiset ongelmat, tai aivoihin kohdistuneet vammat. Vakava päävamma, erityisesti sellainen, joka johtaa tajuttomuuteen, on liitetty nousevaan dementia riskiin. Vamma ei aina kuitenkaan takaa dementian saamista, mutta se nostaa prosentuaalista mahdollisuutta sairastua myöhemmin. Siksi onkin tärkeää hakeutua hoitoon aina onnettomuuden sattuessa ja käyttää tarvittavia suojauksia, kun harrastetaan ratsastamista, pyöräilyä, jalkapalloa, tai vaikka nyrkkeilyä. Mielenterveysongelmien suhteen taas esimerkiksi masennus on liitetty dementian kehittymiseen, sillä masennus vaikuttaa aivoihin vahvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että masennus tulisi ehdottomasti hoitaa ja erityisesti uusien masennuskausien ehkäiseminen tulisi olla prioriteettina. Masennukseen on olemassa tehokkaita hoitokeinoja, eikä koskaan pitäisi epäröidä ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen avun saamiseksi.