Aivojen rappeutumisen estäminen

Sydämen terveys ja aivojen toiminta

Harvoin edes tajutaan, kuinka paljon sydämen ja aivojen terveydellä on yhteyttä toisiinsa ja miksi terveellinen sydän auttaa myös aivoja toimimaan paremmin. Esimerkiksi dementian syntymisen mahdollisuus kuitenkin kasvaa vahvasti, mikäli henkilöllä on sydämeen tai verisuoniin kohdistuva ongelma. Tämä korostuu varsikin silloin, kun ongelmat alkava keski-ikäisenä. Yleisimpiä sydämen ja verisuonien sairauksia ovat:

  • Korkea verenpaine
  • 2 tyypin diabetes
  • Korkea kolesteroli
  • Ylipaino

Sydämen ongelmat vaikuttavat aivoihin

Nämä kaikki on yhdistetty dementiaan ja lukuisiin muihin aivojen toimintaa heikentäviin sairauksiin. Tutkimusten mukaan varsinkin korkea kolesteroli ja korkea verenpaine, hoitamattomina, vaikuttavat aivojen toimintaan ja heikentävät kykyä ajatella. Ylipaino puolestaan nostaa riskiä sekä dementialle, että diabeteksen, korkean verenpaineen ja verisuonien erilaisille ongelmille.

Hoitamattomana korkea verenpaine voi myös nostaa mahdollisuutta sairastua Alzheimerin tautiin, mikä on todettu erityisesti keski-ikäisillä ihmisillä. Samojen tutkimusten mukaan keski-iässä hankittu lääkitys samaan vaivaan puolestaan laskee riskiä sairastua dementiaan ja mahdollistaa aivojen toiminnan tehokkaana pidempään. Tietenkään korkea verenpaine ei ole koskaan hyvä, mutta kun sitä on todettu vanhemmilla ihmisillä, ei ole löydetty erityisempää yhteyttä dementian tai Alzheimerin taudin syntymiseen, joten keski-ikäiset ovat tässä asiassa riskiryhmässä.

Miten tarttua ja ehkäistä ongelmia?

Jotta korkean verenpaineen, diabeteksen, korkean kolesterolin ja ylipainon negatiivisia vaikutuksia mieleen ja kehon terveyteen voidaan laskea, tulee nämä tietenkin hoitaa. Kaikkiin näihin on olemassa yksinkertaisia ratkaisuja ja hoitokeinoja, eikä ongelmien syntymisen ehkäiseminen ole sen vaikeampaa, kuin lääkityksen seuraaminen ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen. Näin saadaan pidettyä yllä sekä kokonaisvaltaista terveyttä, että aivojen työskentelyä. Kaikki nämä sairaudet on myös helppo havaita, yksinkertaisilla tutkimuksilla. Sen takia on äärettömän tärkeää käydä säännöllisissä tutkimuksissa, jotta lääkärit voivat antaa tarvittavat ohjeet tilanteen kehittämiselle ja muiden ongelmien ehkäisemiselle.

Tupakoinnilla on myös suuri merkitys terveyteen

Tulisi olla jo sanomattakin selvää, että tupakalla on monia terveyteen haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Se lisää esimerkiksi sydänsairauksien, syövän, kohtausten ja muiden sairauksien syntymisen mahdollisuutta. Tutkimusten mukaan tupakoitsijoilla on myös huomattavasti suurempi riski sairastua dementiaan, kuin ihmisillä jotka eivät polta, eli polttaminen ei ole koskaan turvallista. Tupakointiin on kuitenkin mahdollista saada apua ja tällä on heti vaikutukset riskien pienenemiseen. Pelkästään kohtausten ja sydänsairauksien syntymisen riski pienenee heti, kun tupakointi lopetetaan, joten terveysvaikutusten syntymistä ei tarvitse kovinkaan pitkään odotella. Jos tupakoinnin lopettaminen tuntuu haastavalta, kannattaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten pariin ja pyytää näiltä apua ja tukea ongelman ratkaisemiseen. Tällä tavalla taistelussa ei jäädä yksin ja samalla saadaan yksilöllistä apua, juuri omaan tilanteeseen.