Aivojen aktivoiminen on erittäin tärkeää, jotta niiden toimintoja voidaan pitää yllä. Tutkimusten mukaan aivojen haastaminen ja uusien aktiviteettien tarjoaminen auttaa kasvattamaan uusia aivosoluja ja vahvistamaan yhteyksiä solukoiden välillä. Tämä auttaa aivoja kehittämään tehoaan ja näin myös kaikki aivojen toiminnat toimivat paremmin, vaikka osa solukoista vahingoittuisi tai kuolisi. Henkiset harjoitukset voivat myös auttaa ehkäisemään haitallisten proteiinien syntymistä, mitä havaitaan varsinkin niiden henkilöiden aivoista, joilla on Alzheimerin tauti.

Vanheneminen ei tule yksin

Mitä vanhemmaksi ihminen kasvaa, sitä enemmän suositaan vanhoja tapoja, sillä aina on helpompi toistaa asiat samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä on tuttua ja turvallista, mikä vetää puoleensa, mutta aivot eivät pääse kehittymään, jollei niille anneta toimia, mihin ne eivät ole tottuneet. Uuden kielen oppiminen, uuden urheilulajin aloittaminen, tai jonkin uuden tavoitteen harjoittaminen, auttaa oppimaan uutta. Tämä puolestaan haastaa aivoja jatkuvasti ja auttaa oppimaan uusia taitoja millä tahansa iällä.

Mitä enemmän henkistä aktiviteettia tarjotaan aivoille elämän aikana, sitä paremmin aivot tulevat myös toimimaan ja riski sairastua dementiaan, tai muihin mieltä rappeuttaviin sairauksiin pienenee. Ei siis kannata uskoa väittämää, että ollaan liian vanhoja oppimaan uutta, sillä varsinkin vanhoilla ihmisillä haastavat aivoihin kohdistuneet pulmat ovat auttaneet pienentämään dementian riskiä ja mahdollistaneet työskentelyn pitkälle eläkeiän jälkeen.