Aivot ovat elin, joka koostuu suurimmaksi osin hermoista, joita suojelee kallo. Tällä elimellä on rooli lähes jokaisessa elimistön toiminnassa ja sen päätehtäviin kuuluu esimerkiksi hengityksen ja verenpaineen sääteleminen, hormonien jakelu ja aistien antaman tiedon käsitteleminen.

Isoaivot, aivojen suurin osa

Tämä on aivojen suurin osa ja se jaetaan kahteen aivopuoliskoon, joiden välissä on erottava ura, jota kutsutaan aivokurkiaiseksi. Molemmat aivojen puolet jaetaan taaskin useammiksi alueiksi, joita kutsutaan lohkoiksi ja näillä on kaikilla omat tehtävänsä.

 • Otsalohkot ovat suurimmat lohkoista ja kuten nimikin sanoo, ne ovat aivojen etuosassa. Niiden tehtävänä on säädellä käyttäytymistä, kuten ongelmankäsittelyä, arvostelua, motorisia taitoja, suunnittelua ja huomioimista. Ne säätelevät myös tunteita ja impulssien hallintaa.
 • Päälakilohko taas on suoraan otsalohkojen takana ja niiden tehtävä on järjestää ja tulkita hermojen ja aistien lähettämiä viestejä, joita saapuu muualta aivoista.
 • Ohimolohkot ovat pään molemmilla puolilla, korvien tasolla. Ne säätelevät erityisiä toimintoja, kuten visuaalista muistia, sanallista muistia ja muiden tunteiden sekä reaktioiden ymmärtämistä.
 • Takaraivolohko sijaitsee aivojen takapuolella ja niillä on suuri merkitys lukemisessa ja sanojen ymmärtämisessä, sekä monissa muissa näkökykyyn liittyvissä toimissa.

Pikkuaivot aivojen takaosassa

Pikkuaivot sijaitsevat aivojen takaosassa, heti takaraivolohkon alapuolella. Sen tehtäviin kuuluu hienot motoriset taidot, eli käsien ja jalkojen kaikkien pienten ja hienosäätöä vaativien liikkeiden hallitseminen. Pikkuaivojen tehtävänä on myös pitää yllä ryhtiä, sekä tasapainoa.

Limbinen järjestelmä

Limbinen järjestelmä sijaitsee aivokuoren alueella ja siihen kuuluu talamus, hypotalamus ja mantelitumake. Talamuksen tehtävänä on toimia välitysasemana aivoista saapuville viesteille ja se on aktiivisena myös tajunnan, unen ja muistojen tuottamisessa. Mantelitumake toimii linkkinä limbisen järjestelmän ja muiden aivojen osien välillä ja sen osa-alueisiin sisältyy tunteet, pitkäkestoinen muisti ja käyttäytyminen. Hypotalamus puolestaan auttaa pitämään yllä unirytmiä, ruokahalun kontrollointia, elimistön lämpötilaa ja hormonien tuotantoa, sekä jakelua.

Aivorunko

Aivorunko sijaitsee pikkuaivojen edessä ja on suoraan yhteydessä selkärankaan. Siihen kuuluu kolme suurta osaa:

 • Keskiaivot, jotka auttavat hallitsemaan silmien liikettä ja käsittelemään visuaalisia ja auditiivisia prosesseja, sekä tietoja.
 • Aivosilta on suurin osa aivorungosta ja se sijaitsee keskiaivojen alapuolella. Tämä joukko hermoja auttaa yhdistämään aivojen eri osat toisiinsa. Aivosilta sisältää myös sellaisia hermoja, joiden tehtävä on säädellä kasvojen ilmeitä, sekä kuljettaa tietoja aisteilta.
 • Ydinjatke on aivojen alhaisin osa ja se toimii sydämen ja keuhkojen toiminnan keskuksena. Sen tehtäviin kuuluu monien tärkeiden toimintojen sääteleminen, kuten hengittäminen, aivastelu ja nieleminen.

Aivojen toimintaa voi haitata moni asia

Sadat erilaiset sairaudet ja ongelmat voivat vaikuttaa aivoihin ja ne voidaan useimmiten jakaa viiteen isoon kategoriaan:

 • 1. Päävammat, kuten aivotärähdys. Vamman oireet riippuvat siitä, minkälainen onnettomuus on kyseessä ja kuinka vakava vamma on. Joskus oireet, kuten pahoinvointi, huimaus, tai päänsärky, ilmaantuu heti vamman jälkeen, kun taas toisinaan ne huomataan vasta päivien jälkeen.
 • 2. Aivokasvaimet. Näiden oireet riippuvat kasvaimen sijainnista, koosta ja tyypistä.
 • 3. Aivoverisuonten ongelmat, kuten kohtaukset. Näitä on usein hankala tunnistaa etukäteen.
 • 4. Psyykkiset vaivat, kuten masennus, skitsofrenia tai ahdistus.
 • 5. Neurologiset sairaudet, kuten dementia.