Uncategorized

Palapelit ja muuta opettavaista tekemistä lapsille

Lapset ovat herkässä vaiheessa, jossa he imevät ja ammentavat tietoa lähes kaikesta mitä tekevät, kuulevat ja näkevät. Siksi onkin vanhempien tehtävä tarjota heille mahdollisimman hedelmällinen kasvuympäristö antoisine tekemisineen, jotta voidaan olla varmoja, että lapsista kasvaa ajan saatossa terveitä ja tasapainoisia aikuisia. Tähän kuuluu esimerkiksi lasten luovuuden ja logiikan, motoriikan ja musikaalisuuden sekä käytöstapojen opettaminen ja hiominen. Lapsen kasvu on pitkäaikainen prosessi, joka alkaa yllättävän varhain – jo ennen kuin lapsi edes osaa puhua tai kävellä. Siksi lasta tulee rakastaa ja helliä alusta saakka.

Varhaisvauvaiän aikaiset kokemukset vaikuttavat vahvasti lapsen emotionaalisiin taitoihin koko lapsen elämän ajan. Pahimmillaan ne saattavat aiheuttaa vakavia psyykkisiä tai jopa fyysisiä oireita kuten kehitysongelmia tai masennusta. Rakastetulla lapsella riski tällaisiin ongelmiin on huomattavasti matalampi, ja paljon kehittävää virikettä saanut lapsi on aina helposti erotettavissa ikätovereistaan positiivisella kehityksellään. Tällainen lapsi oppii muita nopeammin esimerkiksi puhumaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Myös muu looginen ajattelu sujuu muita paremmin, ja esimerkiksi muisti on tällaisilla lapsilla hyvin kehittyneellä tasolla.

Miten tällaista positiivista kehitystä sitten voidaan edesauttaa luonnollisin keinoin? Ensinnäkin on tärkeää tarjota lapselle suuri määrä mieleisiä virikkeitä. Anna lapsen itse osallistua valitsemisprosessiin, niin tuet samalla lapsen itsenäistymisen kehitystä. Muista, että kullakin ihmisellä on omat mieltymyksensä ja vahvuutensa – myös lapsilla. Älä siis pakota lasta tekemään mitään, mistä hän ei selkeästi pidä. Toiselle lapselle mieluisaa tekemistä on vaikkapa värittäminen, kun taas toinen tykkää soitella rumpuja tai lukea satukirjaa. Tutustu omaan lapseesi pikkuhiljaa ja tunnustele, mikä hänestä tuntuu parhaalta. Tällä tavoin osaat parhaiten räätälöidä omalle lapsellesi mahdollisimman sopivaa ja hänen kehitystään parhaalla mahdollisella tavalla tukevaa tekemistä.

Yksi parhaista virikkeistä lapsille ovat aivoja aktivoivat ja loogisuutta kehittävät palapelit. Palapelejä on olemassa monenlaisia, ja kaikille kiinnostuksen kohteille löytynee oma, juuri sopiva palapeli. Jos lapsesi pitää esimerkiksi piirretyistä, etsi näiden piirrettyjen teemalla kuvitettuja palapelejä. Näin palapelien tekeminen on lapselle paitsi opettavaa ja kehittävää, myös hauskaa ja viihdyttävää. Myös palapelien kehystämiseen tehdyt listat voi tehdä yhdessä lapsen kanssa.

Muita lapsille hyviä tekemisen kohteita ovat esimerkiksi värityskuvat. Hyviä värityskuvapohjia on netissä vapaasti tulostettavissa tusinoittain, ja jokaiselle lapselle löytynee niistä mieluisia. Lapset pitävät väreistä, ja värikynillä värittäminen on lapsilla kaikin puolin kehittävää ja hauskaa puuhaa. Myös piirtäminen on monelle lapselle mieluisa ajanviete, ja se on jopa värittämistä opettavaisempaa. Piirtäminen kehittää lapsen motorisia taitoja ja opettaa näitä hahmottamaan maailmaa entistä paremmin.

Hamahelmien käyttö on perinteinen lapsille suunnattu ajanviete, joka ei suinkaan ole vielä mennyt pois muodista, vaan viihdyttää lapsia yhä tänäkin päivänä. Hamahelmien avulla lapset saavat rakentaa erilaisia muotoja värikkäitä pieniä rei’itettyjä helmiä avukseen käyttäen. Tällainen askartelu auttaa lapsen hahmotuskyvyn kehittymisessä suuresti. Toinen vastaava keino on käyttää rakennuspalikoita kuten Legoja, joiden avulla lapset voivat rakentaa esimerkiksi taloja tai autoja eri värisistä toisiinsa kiinnitettävistä palikoista. Tällaiset leikit vahvistavat loogisia kykyjä ja auttavat hahmottamaan tilaa paremmin, mistä on lapselle suurta hyötyä pitkälle tulevaisuudessa aina aikuis- ja vanhuusikään asti.